Lapin kaasutaloussuunnitelma

Lapin kaasutaloussuunnitelma


Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. LNG eli nesteytetty maakaasu on energiatehokas ja puhdas polttoainevaihtoehto kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle, maantieliikenteelle ja energialähteeksi.

Forestin Ekoteollisuuspuistoalueen toimenpiteet

Kemijärven Patokankaan alueelle muodostuvan ekoteollisuuspuistoalueen tavoitteena on, että kaikki Keitele Group Oy:n ja Boreal Bioref Oy:n päätuotteet sekä tuotannosta syntyvät sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteiksi Kemijärvellä. Visiona on, että vuonna 2025 Patokankaalla olisi energiaomavarainen teollisuuskylä, Forestin Ekoteollisuuspuisto. Siellä toimii isojen tuotantolaitosten lisäksi useita pienempiä yrityksiä, joiden toiminta perustuu sekä lopputuotteiden jatkojalostamiseen, että sivuvirtamateriaalien ja uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. Alueella tulee olemaan myös aktiivinen koulutus, tutkimus- ja kehittämisyhteisö. Alueelle on tarpeellista laatia kokonaisvaltainen masterplan suunnitelma, jossa alueen toiminnot on tarkoin suunniteltu.

Tällä hankkeella tehdään kokonaisvaltainen selvitys ja suunnitelma alueelle sijoittuvan teollisuuden kaasun hyödyntämisen tarpeista. Selvitys sisältää kaasun käytön mahdollisuudet niin osana tuotantoprosesseja, kuin koneiden ja laitteiden polttoaineenakin. Tehtävä kaasuselvitys on osa alueen masterplan suunnitelmaa. Mielenkiintoisen lisän selvitykseen tuo mahdollisuus siirtyä myös puu- ja malmikuljetuksissa (Sokli) kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. Tulevaisuuden vähähiilisissä logistiikkaratkaisuissa sähköllä ja raaskaassa liikenteessä erityisesti kaasulla on ratkaiseva rooli.

Aikataulu: 2.9.19-31.08.21

Toteuttaja: Team Botnia Oy + osapartnerit Kemin Digipolis Oy, Kemijärven kaupunki, Kittilän kunta, Tervolan kunta ja Rovaniemen Kehitys Oy.

Lisätietoja: Team Botnia Oy, Marja- Liisa Rantamaa, projektipäällikkö, 040 681 8184, marja-liisa.rantamaa@tornio.fi

 

kaasuhanke s 1.jpg

 

kaasuhanke s 2.jpg