Yhteistyökumppanit

kemijarven biojalostamo puhtain.jpg
Moduleflow 2.jpg
Peltoniemen Kone logo 782x391.JPG
kip 2.jpg
service 782x391.jpg

Kemijärven biojalostamon kustannusarvio on n. 1 000 milj. €, rakentaminen on suunniteltu alkavan kesällä 2021. Biojalostamo sijainti on paras mahdollinen, keskellä hankinta-alueen harvennusmetsiä. Biojalostamo käyttää vuosittain harvennuspuuta sekä paikallisilta sahoilta hankittavaa haketta yhteensä 3,6 milj. m3. Kemijärven biojalostamo rakennetaan BAT-periaatteen mukaisesti. (BAT = Best Available Technique eli parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa). Rakennettava tehdas säästää luonnonvaroja maksimoimalla kiertotalouden hyödyt sekä minimoimalla tuotteiden kuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Rakennusvaihe työllistää alueella parhaimmillaan 2700 henkilöä. Rakentamisen valmistuttua vuonna 2024 jalostamo tuo lähes 200 teollista työpaikkaa ja luo lisäksi yli 1000 eri ammattialojen työpaikkaa, puuhankinnassa, infran ylläpidossa ja muissa palveluissa.

Biojalostamo valmistaa joustavasti sekä vakaasti kysyttyjä perustuotteita että innovatiivisia erikoistuotteita. Biojalostamo tuottaa mm. kolmenlaista sellua: markkinasellua, liukosellua sekä mikrokiteistä sellua (MCC). Tuotantoprosessia voi säätää joustavasti sen mukaan, millä tuotteella on eniten kysyntää. Tuotannossa syntyy useita erilaisia biotuotteita kuten sokereita, mäntyöljyä ja tärpättiä. Jalostamo tuottaa toimiessaan 0,4 TWh puhdasta, uusiutuvaa energiaa: sähköä, lämpöä ja biokaasua. Sähkön tuotannon osalta jalostamo 200 %:sti omavarainen.

Biojalostamon sivu- ja materiaalivirrat luovat mahdollisuuden uudenlaisten biotuotteiden valmistamiselle alueella!

Lisätietoja:

Kemijärven Kehitys Oy

Puh. 040 7344 152

Moduleflow Oy Ltd

Uusi teollisuuden vesipuhdistusteknologia – päästöt vesistöihin minimoitu

Ekologisesti puhdistetun veden tarve lisääntyy maailmassa jatkuvasti väestönkasvusta, ilmastonmuutoksesta sekä lisääntyneestä ympäristötietoisuudesta johtuen.

Moduleflow Oy on suomalainen yhtiö, joka on kehittänyt uuden vallankumouksellisen vedenpuhdistusteknologian.

Teknologiamme avulla teollisuuslaitosten ja kaivosten vesistöille aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan minimoida tai jopa kokonaan poistaa, ja sen avulla on laitoksiin mahdollisista rakentaa lähes suljettu vesikierto. Vesistöstä otettavan tuoreveden, sekä teollisuusprosessin jälkeen luontoon palautettavan veden määrä on murto-osa nykyisiin järjestelmiin verrattuna.

Perustuu sähkön käyttöön – ei kemikaaleja tai suuria ulkoaltaita

Hallituskatu 10, 98100 Kemijärvi 2. kerros ForestIn office
Ville Sievers                tel.+358 400 834 819  ville.sievers@moduleflow.com
Mikko Kauppinen      tel.+358 400 653 361  mikko.kauppinen@moduleflow.com

www.moduleflow.com

info@moduleflow.com

Lue lisää tästä!

 

Yhteistyössä aluetta kehittämässä myös:

Kokkola Industrial Park (KIP)

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii useita kemian- ja metallialan huippuyrityksiä. Alueelle on sijoittunut 16 tuotannollista yritystä sekä noin 60 palveluyritystä tukemaan tuotantoyrityksien ydintoimintoja. Yritykset työllistävät suoraan 2 250 henkilöä. Kokkolaan on kasvanut kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.

www.kip.fi

KIP Service

KIP Service on teollisuuden strateginen kumppani ja monipalveluyhtiö, joka toimii Kokkolan Suurteollisuusalueella (KIP). Se luo suurteollisuudelle toimintaympäristön ja kumppanuusverkoston tarjoten hyödykkeitä, palveluja ja ratkaisuja, jotka lisäävät toimijoiden onnistumista, kilpailukykyä ja toimintavarmuutta. Yrityksen palvelut kattavat asiakasyrityksen palvelutarpeet aina aloitusvaiheen suunnittelusta mahdolliseen toiminnan lopettamiseen saakka. Palveluita tuotetaan myös yksittäisiin projekteihin sekä Kokkolan Suurteollisuusalueelle että sen ulkopuolelle.

www.kipservice.fi